Likvidace společnosti

„Perspektiva v trapu a likvidace společnosti je nevyhnutelná. Smutné. Co teď? Jednejte rychle a účelně. Jsme Vaší firemní pohotovostí. Jednáme s pochopením a diskrétností.“

Likvidace společnosti je legální, klasická a prověřená metoda, jak ukončit fungování firmy. Táhlá jednání mnohdy vedou k zahájení insolvenčního řízení. Jak se vyhnout podobným peripetiím? Máme zaručený postup, jak vše dotáhnout rychle a úspěšně:

  • vypracování návrhu likvidačního plánu
  • stanovení strategie likvidace společnosti
  • uspořádání všech aktiv a pasiv tak, aby zrušení firmy proběhlo hladce
  • předběžný odhad výsledku likvidace

Co můžete udělat hned, neodkládejte na zítřek. U likvidace společnosti to platí dvojnásob.


Etapy likvidace
  • rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace 
  • předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků
  • realizace plánu likvidátorem
  • výmaz společnosti z obchodního rejstříku