Co je to kvalifikace Strážný 68-008-E

09. 06. 2015

Právní úprava:
Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 155/2010 Sb. nabyla účinnosti dnem
1.8.2012 a pdole článku VIII. upravujícím přechodná ustanovení k této novele platí, že:


"...podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění
pro živnost "Ostraha majetku a osob", musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti a doložit, že činnosti, které jsou obsahem
živnosti zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a
předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce."


Bližší informace o profesní kvalifikaci a průběhu zkoušek lze získat na:


http://www.narodni-kvalifikace.cz


Kontakty
Volejte, piště, navštivte naší kancelář. Rádi Vás uvidíme a u kávy probereme
vše, co Vás trápí.
Pokud máte pocit, že s námi potřebujete cokoliv vyřešit, nebráníme se telefonické,
elektronické ani osobní komunikaci. Na drátě, u počítače či v kanceláři se můžete svěřit.