Facility management

„Nehnete ani prstem. Zařídíme vše od utření prachu na vašem pracovním stole až po sečení trávníku před administrativní budovou.“

Facility management pro vás znamená spoustu volného času. Jednoduše Vám tak odpadává starost o školení zaměstnanců, o vynášení odpadků ani o technickou správu budovy. Kam vyrazíte? Tenis, golf? Vaše rozhodnutí určitě nebude problém.

Úklidové služby

Nabízíme úklidové služby pro kanceláře i celé budovy. Využíváme nejmodernější a ověřené postupy při úklidu všech povrchů a to pomocí biologicky odbouratelných přípravků. Disponujeme všemi technickými a personálními prostředky k tomu, abychom zajistili důkladný úklid vašich prostor. 

Údržba zeleně

Provádíme údržbu zahrad, veřejné zeleně, parků, vnitrobloků a okolí budov. Nekončíme jen u sekání trávy, dokážeme si poradit i se zakládáním zahrad, projektováním automatické závlahy nebo vytvořením zelené relaxační zóny uvnitř budovy. V rámci těchto služeb zajišťujeme i úklid a odvoz napadaného sněhu. 

Technická správa budov

Zajistíme bezproblémový chod objektu, ať je to administrativní budova nebo výrobní hala, pro majitele, nájemce i ostatní návštěvníky. Jedná se především o plánování a provádění údržby a oprav, zajištění všech revizí, technických prohlídek a servisních prací.  Samozřejmostí je i kontrola platné legislativy a přizpůsobení všech prací dle platných vyhlášek a zákonů.

Odpadové hospodářství

V rámci této služby zajistíme vše potřebné k realizaci firemní environmentální politiky. Nastavíme pro klienty procesy pro nakládání s odpady, jejich recyklaci a efektivnější využívání vody a energií. Odstraníme jednotlivé druhy odpadů, dle platné legislativy, vybereme optimální svozové techniky dle analýzy produkce odpadů. Připravíme odpadářské směrnice a podklady ve vazbě na certifikace dle ISO 9001, ISO 14001, EMAS

BOZP a PO

Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace BOZP a PO, revize a lékařské prohlídky až po realizaci protipožárních opatření. Provádíme školení zaměstnanců v BOZP, P a to formou prezenční nebo e-learningově. Zajistíme správu dokumentace a její revize dle platné právní úpravy. 

Administrativní služby

Díky našim IT systémům jsme schopni převzít kompletní administrativní správu vaší nemovitosti. Zajistíme evidenci a aktualizaci nájemní smluv, výběr nájemného, správu pohledávek, vydávání přístupových karet a klíčového hospodářství. Zajistíme i služby recepce, podatelny a poštovních služeb.